Learn English - 5 common mistakes when talking about food

https://i.ytimg.com/vi/hnz0_t2yz7I/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

Learn English - 5 common mistakes when talking about food

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Learn English - 5 common mistakes when talking about food6:57[id]http://www.youtube.com/watch?v=hnz0_t2yz7I[/id]

Bình luận