Learn English - 5 'KEEP' Idioms

https://i.ytimg.com/vi/xhKF1IO6cGI/default.jpg 2013-12-09T14:09:00-08:00

Learn English - 5 'KEEP' Idioms

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Learn English - 5 'KEEP' Idioms6:27[id]http://www.youtube.com/watch?v=xhKF1IO6cGI[/id]

Bình luận