Learn English - ALL or WHOLE?

https://i.ytimg.com/vi/hJAXF8YryL4/default.jpg 2013-12-09T13:39:00-08:00

Learn English - ALL or WHOLE?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Learn English - ALL or WHOLE?9:24[id]http://www.youtube.com/watch?v=hJAXF8YryL4[/id]

Bình luận