Learn English Slang with Christian Bale (BATMAN!)

https://i.ytimg.com/vi/IIf0wvQDWgY/default.jpg 2013-12-09T13:50:00-08:00

Learn English Slang with Christian Bale (BATMAN!)

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Learn English Slang with Christian Bale (BATMAN!)11:59[id]http://www.youtube.com/watch?v=IIf0wvQDWgY[/id]

Bình luận