Learn English - Vocabulary - The Olympics

https://i.ytimg.com/vi/ESRue4aUpFk/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

Learn English - Vocabulary - The Olympics

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Learn English - Vocabulary - The Olympics13:48[id]http://www.youtube.com/watch?v=ESRue4aUpFk[/id]

Bình luận