Learn English with 5 Jokes

https://i.ytimg.com/vi/waCR-Cdm6tM/default.jpg 2013-12-09T14:09:00-08:00

Learn English with 5 Jokes

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Learn English with 5 Jokes8:13[id]http://www.youtube.com/watch?v=waCR-Cdm6tM[/id]

Bình luận