Learn Pronunciation with Poetry

https://i.ytimg.com/vi/nHQ8Zt6Hsi4/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

Learn Pronunciation with Poetry

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Learn Pronunciation with Poetry7:46[id]http://www.youtube.com/watch?v=nHQ8Zt6Hsi4[/id]

Bình luận