Less or Fewer?

https://i.ytimg.com/vi/rs-6FCV3pRY/default.jpg 2013-12-09T14:09:00-08:00

Less or Fewer?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Less or Fewer?3:37[id]http://www.youtube.com/watch?v=rs-6FCV3pRY[/id]

Bình luận