Listening Comprehension - Biography of Clint Eastwood

https://i.ytimg.com/vi/iBIKabV7osc/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

Listening Comprehension - Biography of Clint Eastwood

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Listening Comprehension - Biography of Clint Eastwood6:40[id]http://www.youtube.com/watch?v=iBIKabV7osc[/id]

Bình luận