Listening Comprehension for Beginners - "under the weather"

https://i.ytimg.com/vi/TXkCv9jCLP0/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

Listening Comprehension for Beginners - "under the weather"

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Listening Comprehension for Beginners - 6:43[id]http://www.youtube.com/watch?v=TXkCv9jCLP0[/id]

Bình luận