Listening Comprehension - Learn English with dirty jokes

https://i.ytimg.com/vi/L4aghWzipA8/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

Listening Comprehension - Learn English with dirty jokes

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Listening Comprehension - Learn English with dirty jokes8:06[id]http://www.youtube.com/watch?v=L4aghWzipA8[/id]

Bình luận