Listening Comprehension - Learn English with strange news!

https://i.ytimg.com/vi/VMr_3g-PP94/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

Listening Comprehension - Learn English with strange news!

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Listening Comprehension - Learn English with strange news!14:15[id]http://www.youtube.com/watch?v=VMr_3g-PP94[/id]

Bình luận