Listening Comprehension - Legal Vocabulary in English

https://i.ytimg.com/vi/0uNlcYo36AQ/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

Listening Comprehension - Legal Vocabulary in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Listening Comprehension - Legal Vocabulary in English10:23[id]http://www.youtube.com/watch?v=0uNlcYo36AQ[/id]

Bình luận