Love & Relationships - expressions and vocabulary

https://i.ytimg.com/vi/RudHRLUpKlQ/default.jpg 2013-12-09T13:41:00-08:00

Love & Relationships - expressions and vocabulary

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Love & Relationships - expressions and vocabulary6:01[id]http://www.youtube.com/watch?v=RudHRLUpKlQ[/id]

Bình luận