Money slang in English $$$

https://i.ytimg.com/vi/Zt5hgWHvWno/default.jpg 2013-12-09T13:59:00-08:00

Money slang in English $$$

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Money slang in English $$$6:30[id]http://www.youtube.com/watch?v=Zt5hgWHvWno[/id]

Bình luận