More English Slang with Christian Bale, Batman!

https://i.ytimg.com/vi/yN0Og7INHdM/default.jpg 2013-12-09T13:50:00-08:00

More English Slang with Christian Bale, Batman!

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

More English Slang with Christian Bale, Batman!10:14[id]http://www.youtube.com/watch?v=yN0Og7INHdM[/id]

Bình luận