Need to, have to, must - modals of necessity

https://i.ytimg.com/vi/fm2m4CHEWnc/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

Need to, have to, must - modals of necessity

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Need to, have to, must - modals of necessity6:18[id]http://www.youtube.com/watch?v=fm2m4CHEWnc[/id]

Bình luận