"Happy New Year!" Bar & Club Vocabulary & Slang

https://i.ytimg.com/vi/pumvobwOzBU/default.jpg 2013-12-09T13:55:00-08:00

"Happy New Year!" Bar & Club Vocabulary & Slang

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

8:52[id]http://www.youtube.com/watch?v=pumvobwOzBU[/id]

Bình luận