OLD SCHOOL Vocabulary...too formal!

https://i.ytimg.com/vi/vmNUmkskMps/default.jpg 2013-12-09T13:59:00-08:00

OLD SCHOOL Vocabulary...too formal!

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

OLD SCHOOL Vocabulary...too formal!14:39[id]http://www.youtube.com/watch?v=vmNUmkskMps[/id]

Bình luận