Order of Adjectives in English

https://i.ytimg.com/vi/UL-qh3-dxlo/default.jpg 2013-12-09T14:11:00-08:00

Order of Adjectives in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Order of Adjectives in English4:57[id]http://www.youtube.com/watch?v=UL-qh3-dxlo[/id]

Bình luận