Past Simple or Present Perfect?

https://i.ytimg.com/vi/vPshbvkmWbU/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Past Simple or Present Perfect?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Past Simple or Present Perfect?5:22[id]http://www.youtube.com/watch?v=vPshbvkmWbU[/id]

Bình luận