Past Simple & Present Perfect

https://i.ytimg.com/vi/o9sBGcRocog/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

Past Simple & Present Perfect

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Past Simple & Present Perfect7:01[id]http://www.youtube.com/watch?v=o9sBGcRocog[/id]

Bình luận