Past Tense Regular Verb Pronunciation

https://i.ytimg.com/vi/_M7xIwAqy9I/default.jpg 2013-12-09T13:26:00-08:00

Past Tense Regular Verb Pronunciation

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Past Tense Regular Verb Pronunciation2:46[id]http://www.youtube.com/watch?v=_M7xIwAqy9I[/id]

Bình luận