"OFF" Phrasal Verbs - Business English

https://i.ytimg.com/vi/x_YAUaSqV8o/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

"OFF" Phrasal Verbs - Business English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

11:09[id]http://www.youtube.com/watch?v=x_YAUaSqV8o[/id]

Bình luận