Phrases and Clauses - What's the Difference?

https://i.ytimg.com/vi/loE2_ztqQ64/default.jpg 2013-12-09T13:50:00-08:00

Phrases and Clauses - What's the Difference?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Phrases and Clauses - What's the Difference?12:43[id]http://www.youtube.com/watch?v=loE2_ztqQ64[/id]

Bình luận