Polite English - 8 ways to say Thank You

https://i.ytimg.com/vi/vzX3bKgx_IU/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Polite English - 8 ways to say Thank You

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Polite English - 8 ways to say Thank You2:56[id]http://www.youtube.com/watch?v=vzX3bKgx_IU[/id]

Bình luận