Polite English: How to offer help

https://i.ytimg.com/vi/MoMRiZr5Ybk/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

Polite English: How to offer help

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Polite English: How to offer help4:05[id]http://www.youtube.com/watch?v=MoMRiZr5Ybk[/id]

Bình luận