Polite English - Saying Yes and No

https://i.ytimg.com/vi/-AWJ5G8cfVE/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Polite English - Saying Yes and No

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Polite English - Saying Yes and No7:54[id]http://www.youtube.com/watch?v=-AWJ5G8cfVE[/id]

Bình luận