Polite English - Softening Your Message

https://i.ytimg.com/vi/NOgBx6A2bi0/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Polite English - Softening Your Message

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Polite English - Softening Your Message3:57[id]http://www.youtube.com/watch?v=NOgBx6A2bi0[/id]

Bình luận