Polite English - WANT & WOULD LIKE

https://i.ytimg.com/vi/h1gGk291Op4/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Polite English - WANT & WOULD LIKE

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Polite English - WANT & WOULD LIKE5:40[id]http://www.youtube.com/watch?v=h1gGk291Op4[/id]

Bình luận