Polite English - Why do we use "would"?

https://i.ytimg.com/vi/NLARqYxdjXU/default.jpg 2013-12-09T13:44:00-08:00

Polite English - Why do we use "would"?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Polite English - Why do we use 5:34[id]http://www.youtube.com/watch?v=NLARqYxdjXU[/id]

Bình luận