Possessive Gerunds

https://i.ytimg.com/vi/14VcFBmoQmw/default.jpg 2013-12-09T14:09:00-08:00

Possessive Gerunds

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Possessive Gerunds4:28[id]http://www.youtube.com/watch?v=14VcFBmoQmw[/id]

Bình luận