Practical English: How to write a check

https://i.ytimg.com/vi/XYmqVYlLO7U/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

Practical English: How to write a check

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Practical English: How to write a check13:49[id]http://www.youtube.com/watch?v=XYmqVYlLO7U[/id]

Bình luận