Practical English: Understanding Medicine Labels

https://i.ytimg.com/vi/mOYmjOmvVcQ/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

Practical English: Understanding Medicine Labels

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Practical English: Understanding Medicine Labels10:57[id]http://www.youtube.com/watch?v=mOYmjOmvVcQ[/id]

Bình luận