Practical English Vocabulary: Shopping in a mall

https://i.ytimg.com/vi/iHAQHvU5IXc/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

Practical English Vocabulary: Shopping in a mall

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Practical English Vocabulary: Shopping in a mall11:49[id]http://www.youtube.com/watch?v=iHAQHvU5IXc[/id]

Bình luận