Prepositions - Arrive AT, ON, or IN?

https://i.ytimg.com/vi/4H7VpBwYPOE/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

Prepositions - Arrive AT, ON, or IN?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Prepositions - Arrive AT, ON, or IN?8:47[id]http://www.youtube.com/watch?v=4H7VpBwYPOE[/id]

Bình luận