Prepositions in English - on time or in time?

https://i.ytimg.com/vi/yAMld88PjHE/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

Prepositions in English - on time or in time?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Prepositions in English - on time or in time?4:48[id]http://www.youtube.com/watch?v=yAMld88PjHE[/id]

Bình luận