Pronunciation - 3 Mistakes part 2 ('t' & 'd')

https://i.ytimg.com/vi/QpRO1ZmYAw0/default.jpg 2013-12-09T13:50:00-08:00

Pronunciation - 3 Mistakes part 2 ('t' & 'd')

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Pronunciation - 3 Mistakes part 2 ('t' & 'd')8:13[id]http://www.youtube.com/watch?v=QpRO1ZmYAw0[/id]

Bình luận