Pronunciation - 3 Mistakes part 3 ('th')

https://i.ytimg.com/vi/XaRDfuaSJqQ/default.jpg 2013-12-09T13:50:00-08:00

Pronunciation - 3 Mistakes part 3 ('th')

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Pronunciation - 3 Mistakes part 3 ('th')8:32[id]http://www.youtube.com/watch?v=XaRDfuaSJqQ[/id]

Bình luận