Pronunciation - DU - education, schedule, individual, procedure...

https://i.ytimg.com/vi/FiXbmsUtokk/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

Pronunciation - DU - education, schedule, individual, procedure...

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Pronunciation - DU - education, schedule, individual, procedure...11:25[id]http://www.youtube.com/watch?v=FiXbmsUtokk[/id]

Bình luận