Pronunciation - How to make the 'R' sound in English

https://i.ytimg.com/vi/mu-X_9nVTxE/default.jpg 2013-12-09T14:00:00-08:00

Pronunciation - How to make the 'R' sound in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Pronunciation - How to make the 'R' sound in English7:26[id]http://www.youtube.com/watch?v=mu-X_9nVTxE[/id]

Bình luận