Pronunciation - N, KN

https://i.ytimg.com/vi/geukT-CZQYU/default.jpg 2013-12-09T13:59:00-08:00

Pronunciation - N, KN

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Pronunciation - N, KN8:01[id]http://www.youtube.com/watch?v=geukT-CZQYU[/id]

Bình luận