Pronunciation Tricks - The Magic E

https://i.ytimg.com/vi/dsW5qQ2B_xE/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

Pronunciation Tricks - The Magic E

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Pronunciation Tricks - The Magic E8:54[id]http://www.youtube.com/watch?v=dsW5qQ2B_xE[/id]

Bình luận