Pronunciation - TU - culture, lecture, actually, fortune...

https://i.ytimg.com/vi/hRiZH0ircbk/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

Pronunciation - TU - culture, lecture, actually, fortune...

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Pronunciation - TU - culture, lecture, actually, fortune...10:20[id]http://www.youtube.com/watch?v=hRiZH0ircbk[/id]

Bình luận