Pronunciation - V & W

https://i.ytimg.com/vi/e8NbVrMGrh8/default.jpg 2013-12-09T13:59:00-08:00

Pronunciation - V & W

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Pronunciation - V & W11:18[id]http://www.youtube.com/watch?v=e8NbVrMGrh8[/id]

Bình luận