Pronunciation - words ending with X, T, CK

https://i.ytimg.com/vi/eqmNq0mEyYM/default.jpg 2013-12-09T13:59:00-08:00

Pronunciation - words ending with X, T, CK

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Pronunciation - words ending with X, T, CK8:25[id]http://www.youtube.com/watch?v=eqmNq0mEyYM[/id]

Bình luận