Pronunciation - Words starting with B (bird, beard, bear, bare...)

https://i.ytimg.com/vi/kdpwvV2hg0E/default.jpg 2013-12-09T14:05:00-08:00

Pronunciation - Words starting with B (bird, beard, bear, bare...)

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Pronunciation - Words starting with B (bird, beard, bear, bare...)7:19[id]http://www.youtube.com/watch?v=kdpwvV2hg0E[/id]

Bình luận