SAY & TELL - Reported Speech

https://i.ytimg.com/vi/gqA0eEFz7H0/default.jpg 2013-12-09T14:09:00-08:00

SAY & TELL - Reported Speech

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

SAY & TELL - Reported Speech5:48[id]http://www.youtube.com/watch?v=gqA0eEFz7H0[/id]

Bình luận