Short, easy questions in English

https://i.ytimg.com/vi/mgs_Js6jrWQ/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

Short, easy questions in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Short, easy questions in English6:37[id]http://www.youtube.com/watch?v=mgs_Js6jrWQ[/id]

Bình luận