Slang in English - Bodily Noises - FART, BURP, YAWN, HICCUP, QUEEF

https://i.ytimg.com/vi/j7zjhNblVO4/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

Slang in English - Bodily Noises - FART, BURP, YAWN, HICCUP, QUEEF

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Slang in English - Bodily Noises - FART, BURP, YAWN, HICCUP, QUEEF12:04[id]http://www.youtube.com/watch?v=j7zjhNblVO4[/id]

Bình luận